Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Lasten

(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuursorganen en -ondersteuning

15.668

13.897

15.730

15.711

15.787

15.701

Dienstverlening

6.842

5.320

4.911

5.186

5.186

5.186

Gezondheid

62.311

66.156

56.984

56.983

56.682

56.682

Veiligheid

19.755

21.348

19.110

19.108

19.364

19.320

Cultureel klimaat

19.269

19.796

18.001

17.616

17.587

17.584

Opgroeien en talentontwikkeling

220.682

257.554

189.409

187.854

187.877

188.129

Wonen en zorg

37.231

36.153

37.005

37.005

37.005

37.005

Participatie en daginvulling

14.007

13.910

13.796

13.787

13.782

13.766

Wonen en werkomgeving

78.789

92.238

80.032

79.616

79.536

79.440

Bereikbare stad

26.688

28.865

25.940

25.929

25.850

25.816

Sport en recreatie

16.622

17.761

17.778

17.707

17.418

17.351

Milieu respecterende ontwikkelingen

44.751

75.033

61.344

61.311

61.213

61.215

Cultuurhistorische kwaliteit

5.004

5.832

4.775

4.733

4.726

4.693

Ruimte voor economie en voorzieningen

12.817

22.546

15.540

15.150

15.082

15.016

Werk en inkomen

102.868

104.548

116.063

115.134

115.200

114.233

Armoede en schulden

12.712

13.155

12.636

12.438

12.438

12.438

Beleggingen en overige baten en lasten

14.277

12.428

20.027

19.728

19.768

19.460

Gemeentelijke belastingen

8.130

5.274

5.322

5.322

5.322

5.322

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma's

718.422

811.816

714.403

710.318

709.823

708.357

Onvoorzien

0

163

225

225

225

225

Overhead

44.765

43.707

42.196

42.756

44.807

45.055

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

0

0

Subtotaal lasten

763.188

855.686

756.824

753.299

754.855

753.637

Toevoegingen aan reserves

61.013

27.096

10.355

10.964

7.947

7.929

Totaal lasten

824.200

882.782

767.178

764.262

762.801

761.565

ga terug